نحوه محاسبه سهم همکاری اعضای محترم هیات علمی در گزارش ترفیع

۲۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۱ کد : ۳۶۲۶ اخبار پژوهش و فناوری
تعداد بازدید:۵۹۵۲
نحوه محاسبه سهم همکاری اعضای محترم هیات علمی در گزارش ترفیع
نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیت های پژوهشی مشترک
تعداد نویسندگان / همکاران سهم (درصد) مجموع ضرایب (درصد)
نفر اول سایر نفرات
۱ ۱۰۰   ۱۰۰
۲ ۹۰ ۶۰ ۱۵۰
۳ ۸۰ ۵۰ ۱۸۰
۴ ۷۰ ۴۰ ۱۹۰
۵ ۶۰ ۳۵ ۲۰۰
۶ و بالاتر ۵۰ <=۳۰ حداکثر ۲۵۰

( ۲۵ )