اخبار

راهنمای هسته پژوهشی

به استحضار می رساند طی روزهای آینده در خصوص هسته های پژوهشی فراخوانی از سوی معاونت پژوهشی برای اعضای محترم هیات علمی ارسال خواهد گشت .جهت تسریع در این امر با بازخوردهایی که از اعضای محترم هیات علمی در مرحله آزمایش ورود اطلاعات هسته دریافت نموده ایم در حال تهیه و تکمیل راهنما و سوالات پرتکرار هستیم.

ادامه مطلب
تشکیل دبیرخانه کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش و اعطای کد بین‌المللی اخلاق پژوهش در دانشگاه تهران

تشکیل دبیرخانه کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش و اعطای کد بین‌المللی اخلاق پژوهش در دانشگاه تهران

نخستین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق پژوهش، با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب