آرشیو اخبار

راهنمای هسته پژوهشی

به استحضار می رساند طی روزهای آینده در خصوص هسته های پژوهشی فراخوانی از سوی معاونت پژوهشی برای اعضای محترم هیات علمی ارسال خواهد گشت .جهت تسریع در این امر با بازخوردهایی که از اعضای محترم هیات علمی در مرحله آزمایش ورود اطلاعات هسته دریافت نموده ایم در حال تهیه و تکمیل راهنما و سوالات پرتکرار هستیم.

ادامه مطلب